Na Coruña Contas

  • birnarem

    Xustamente, o ideal sería desviar o tráfico cara arriba na Praza Pintor Sotomayor cara a rúa Corralón, que cambiaría de sentido ata chegar ao Museo de Belas Artes. Así os coches só terían que dar un pequeno rodeo para enlazar novamento co Campo da Leña e a continuación cara a Orillamar. Non lle afectaría que se cortara o paseo marítimo. Penso que é moi razoable que o maior número de usuarios desta vía (Panadeiras) que son os peóns, podan facelo de xeito algo máis cómodo, actualmente é unha tortura camiñar por aí.

    Sen respostas