Na Coruña Contas

  • birnarem
    birnarem  •  Autor  •  19/05/2018 13:25:14

    Pois si, esa é a idea. É un equipamento só utilizado un par de veces ao ano (principalmente durante a Romaría de Santa Margarida), pero que podería utilizarse frecuentemente para actuacións e concertos. Incluso podería ser un bo lugar para a exposición de traballos de asociacións e pequenas escolas de teatro, música, danza, etc.

    Sen respostas