Na Coruña Contas

  • iriapuga

    Eu penso que poderíades considerar a posibilidade de non poñer caucho no chan. A area normal é unha boa opción e serve tamén para entreter o pequenos. De paso poderíase aproveitar para darlle unha volta o concepto de parque infantil que temos nas cidades e non poñer só columpios e os catro cacharriños de sempre que ninguén utiliza ou que teñen un uso que non fomenta o xogo colectivo.
    Saudiños

    Sen respostas