Na Coruña Contas

  • iriacr

    Totalmente de acordo, tamén é preciso no bloque 25, rúa Azucenas onde un gran número de escaleiras da acceso a un bloque de dous portais onde vive moita xente maior. A rúa é realmente ancha e as escaleiras teñen espazo de abondo para crear una rampa en zigzag que percorra toda a rúa e de acceso a cadeiras de rodas, camillas de ambulancias, carriños de bebes, carros da compra, etc. Da mesma forma o pavimento de esta rúa é o orixinal dos anos sesenta. Un chan feito de pedra totalmente irregular, que xenera moitísimo verdín coa choiva e numeros charcos o que fai que a nosa rúa convírtase nunha pista de patinaxe moitos meses ao ano. Simplemente cambiando o pavimento a chan tipo de acera gañaríamos en movilidade. Penso que non é ningún luxo pedir aceras nos tempos que vivimos. Moitas grazas por este espazo.

    Sen respostas