Na Coruña Contas

  • birnarem

    Hai determinadas zonas que pode ser necesario facer unha beirarrúa, pero a tendencia en rúas moi estreitas debe ser ou ben peonalizar ou ben crear zonas residenciais. Iso si, hai que marcalas moi ben e facer campañas que educen ás condutoras no seu uso. As zonas residenciais teñen limitada a velocidade a 20 km/h e ten preferencia o peón en toda a rúa, é dicir, o peón pode cruzar por onde quera e sempre deberá o coche esperar ou darlle preferencia. Digamos que o coche é como un invitado excepcional a eses espazos, e como tal cáse ten que pedir perdon por pasar :P

    Sen respostas