Na Coruña Contas

  • anepa

    En xeral, tense bastante descoidados os colexios públicos da cidade e as peticións de necesidades formuladas desde as Anpas e os Consellos escolares. Ano tras ano segue sendo un asunto secundario por parte de todos os organismos dos que depende o sistema educativo. Realmente é moi triste que nun país onde se presume de estar moi avanzados os rapaces sigan sufrindo as carencias de necesidades básicas que garantan un mínimo de seguridae, salubridade , ergonomía e benestar propios dunha escola pública onde se favoreza o interese dos rapaces a permanecer o mínimo de horas obrigatorio e lles mostre a escola como un espazo agradable. Está ben que se delegue no persoal , pero non o 100%.

    Sen respostas