Na Coruña Contas

  • aleixo_varela

    Atendendo a criterios de seguridade e aproveitamento do espazo, as sendas para bicicleta deberían discorrer por rúas paralelas ás rondas comentadas, con tráfico máis calmado/Zonas 30. Mesturar bicis, buses e coche nás dúas vías internas máis transitadas e costentas non me parece adecuado aínda que haxa carril específico. Logo, a eliminación de centos de aparcamentos na zona máis populosa de Coruña, sen plantexar alternativa, no merece moito comentario.

    Sen respostas