Na Coruña Contas

  • platas-seixas

    Hai zonas que aínda son rurais, por iso se denominan "lugares". Ademais, xa se está empezando a galeguizar, hai que dar tempo, pois estaba no programa da Marea.. O que pido é que as propostas lingüisticas veñan avaladas pola Real Academia Galega. Circula por aí un invento "Agramela" que non ten base científica e no bipartito propoñían "Silveira", cando "Silva" é plenamente galega e con antigüidade, pois estamos falando dunha zona que pertencía ó concello de Oza.

    Sen respostas