Na Coruña Contas

  • antolinp
    antolinp  •  Autor  •  31/05/2017 09:14:58

    Si, continuar a humanización ata a Rúa San Sebastián sería ideal. E totalmente de acordó contigo nos beneficios que traen as humanizacións para o comercio local a pesares de que inicialmente os comerciantes son reticentes pola eliminación de prazas de aparcamento e sobre todo do aparcamento en doble fila.

    Sen respostas