Na Coruña Contas

  • carocampos

    Crieime no barrio dende nena e hoxe atopo que moitos dos espazos que de nenos tiñamos apropiados para os nosos xogos, son hoxe en día ocupados polos vehículos que medraron mais no barrio que a sua poboación.
    Pareceme importante a dotación de novos espazos lúdico-deportivos para a veciñanza e apoio esta iniciativa.

    Sen respostas