Na Coruña Contas

Propostas de investimento con ámbito: Toda a cidade

Propostas de investimento non viables: Toda a cidade

Os investimentos deben cumprir unha serie de criterios (como a legalidade, a concrención, seren competencia do concello, non superaren o máximo do orzamento), para seren declaradas viables e chegaren até a votación final. Todos os investimentos que non cumpriren estes criterios son marcados como inviables e publicadas na seguinte relación, xunto co seu informe de inviabilidade.
proxy-image.jpg

Migración dos sistemas do concello a alternativas baseadas en Software Libre

26/09/2022  •  @Argos_DeCore@mastodon.gal  •  Toda a cidade

Proponse migrar de forma paulatina aquel software que sexa posible dentro do concello cara alternativas baseadas en software libre, co fin de seguir a campaña "Diñeiro Público, Código Público" https://publiccode.eu/es/

Esto permitiría ter unha maior independencia tecnolóxica, facilitaría que a comunidade tecnolóxica local colaborara para mellorar o software que utilice o Concello así como supoñería un aforro considerable en licenzas de software, evitando regalar innecesariamente o diñeiro dos cidadáns a corporacións transnacionáis que non aportan riqueza á cidade.

Proponse dividir a proposta en 2 fases:

- Análise e estudo das tecnoloxías existentes na actualidade dentro do Concello co obxectivo de identificar as aplicacións máis susceptibles de ser migradas como por exemplo os actuais equipos con Windows e tamén obter alternativas viables para a súa implantación.

- Implantación das alternativas libres baseándose no estudo anterior, así como implantación de programas de formación para os empregados municipais.

Farola adosada en plaza de Lugo

Sustitución de la farolas adosadas por colgantes

25/09/2022  •  alfuval  •  Toda a cidade

Se propone la sustitución de las farolas adosadas a las fachadasde los edificios por farolas colgantes. Las farolas adosadas, además de enfeecer las fachadas a las que se enganchan distrubuyen la luz de manera parcial en la calle, llegando incluso a molestar a los vecinos que les cuadran muy cerca de sus ventanas. En cambio, las farolas colgantes, muy comunes en Centro-Europa, se colocan suspendidas en el medio de la calle iluminando de una manera uniforme a su alrededor, son elementos más sencillos por lo que  tienen una menor contaminación visual y permite reducir el número de luminarias al no ser necesario tener dos farolas enfrentadas, recudiendo así el consumo y la contaminación lumínica.

pasopeonselevado.jpg

Instalación de pasos de peóns elevados

20/09/2022  •  Marcos Pérez Pena  •  Toda a cidade

O coche debe adaptarse ao espazo do peón e non ao revés. A instalación de pasos de peóns elevados -que comezan a verse nalgúns puntos da Coruña- facilitaría especialmente o tránsito das persoas con problemas de mobilidade e, ademais, axudaría a reducir a velocidade coa que os vehículos circulan no espazo urbano (hoxe limitada a 30 km/h na maior parte da cidade, aínda que isto non sempre se cumpre), co que se incrementaría a seguridade de peóns e peoas.

A Coruña debe apostar, como xa fan cidades coma Pontevedra, pola instalación sistemática de pasos de peóns elevados, especialmente naquelas rúas que cruzan barrios e nas que os coches aínda circulan a unha velocidade excesiva, como por exemplo a Avenida dos Mallos, a Rúa Noia, a Rúa da Merced, a Avenida da Concordia, a Avenida de Oza, a Avenida Salvador de Madariaga, a Avenida das Conchiñas, o Paseo deo Ronda ou a Avenida Gran Canaria.

Creación zona Ocio-Coruña

18/09/2022  •  jairolema  •  Toda a cidade

Crear una zona de Ocio-Coruña, en el paseo del parrote, con atracciones y zonas de juego infantiles, de forma permanente, así como para espectáculos gratuitos y actividades los fines de semana. 

0f872e929c9e70699189a11b28a0032509ce5df9.jpg

Metrominuto peonil / ciclista

24/09/2022  •  Mobi-Liza  •  Toda a cidade

Para visibilizar a escasa distancia e tempo a empregar para percorridos a pé e en bici ou VMP na cidade da Coruña, dende Mobi-liza propoñemos o sistema metrominuto como o existente en cidades como Pontevedra.

A proposta inclúe a colocación de paneis informativos lexibles en diferentes puntos da cidade que amosen o mapa co metrominuto. Entendemos imprescindible que estes paneis cumpran unha serie de requisitos para ser inclusivos e lexibles, tales como: altura para diferentes persoas (nenos, persoas en cadeira de rodas, etc.), tamaño de letra lexible, fonte de letra simple, linguaxe visual clara, mapas que se poidan entender universalmente, etc.

Deste xeito, cremos que se incentivarían os desprazamentos a pé e en bici, xa que se demostraría que o tempo a empregar é moi pouco, desmitificando a distancia

Bicis no Parrote

Melloras no servizo de Bicicoruña

22/09/2022  •  Gabriel  •  Toda a cidade

O recentemente inaugurado servizo de Bicicoruña mellorou nesta reforma bastante pero aínda así hai pequenos detalles que creo que poderían mellorar dito servizo:

  • Instalación de marquesinas para protexer as bicis da choiva nas paradas onde máis adecuado sexa.
  • Instalación de placas solares mediante postes nas bases ou nas marquesinas, xa que cidades coma Donostia que conta co servizo do mesmo fabricante e este o oferta.Ademáis en Donostia hai unha media anual de 1.800h anuais de sol frente as 2.500h na nosa cidade, polo que seguramente aínda nos sexa máis útil.
  • Ademáis diso serían necesarias áreas de intercambio entre os distintos servizos poñendo bases nas fronteiras. Estas zonas poderían ser:
  1. Zona da glorieta de Nostián dando servizo a Meicende, ondte se vai instalar unha base arteixá.
  2. Zona de Bens e Suevos, nun futuro cando se amplíe o carril metropolitano.
  3. Na urbanizacións fronteirizas da Zapateira.
  4. Se se realiza algunha vez o acceso á vía verde compostelá nas vías mortas de Vío, tamén sería un punto clave.
  5. Na zona de Palavea e do Portazgo.
Estatua

Colocación da réplica de bronce da Estatua de Emilia Pardo Bazán en Tabacos

15/09/2022  •  A. Martínez  •  Toda a cidade

Agora que a estatua orixinal voltou ó seu lugar de orixe, proponse a colocación da réplica retirada na contorna do edificio de Tabacos, ó ser este edificio o escenario dun dos seus principais vínculos literarios coa cidade.

 

 

Asfaltar Ronda de Outeiro

13/09/2022  •  Martin  •  Toda a cidade

Asfaltar Ronda de Outeiro entre o Ventorrillo e a rotonda do Pavo.

Contenedores de pedal

24/09/2022  •  manu15  •  Toda a cidade

Instalar contenedores de basura de pedal como hay en otros municipios cercanos. Son más grandes y no tienen el problema de dejar las tapas abiertas.

Museo do RC Deportivo da Coruña

15/09/2022  •  angel.blasco87@gmail.com  •  Toda a cidade

Dentro da cidade dos museos por excelencia, debería existir un museo que recolla a historia dun equipo histórico con máis de 100 anos. Ademais de ser un reclamo turístico.