A Porta Aberta

Propostas de investimento con ámbito: Toda a cidade

Propostas de investimento non viables: Toda a cidade

Todas as propostas presentadas deben cumprir uns requisitos básicos para ser consideradas viables, tanto na fase de achegas como na de priorización e avaliación: ter categoría de investimento, ser competencia municipal, ter viabilidade técnica, económica e xurídica, e acadar un mínimo de apoios na fase de priorización. As propostas que non cumpren estes criterios son marcadas como inviables e publicadas na seguinte listaxe, xunto co seu informe de inviabilidade.
Toda a cidade

Accesibilidade no Castelo de San Antón

  1 comentario  •  25/04/2019  •  luisabpara

Mellora da accesibilidade no Castelo de San Antón, creando un acceso que facilite a visita a personas con mobilidade reducida.

Exemplo de acolchado en Vitoria
Toda a cidade

Ampliación do acolchado do carril-bici para evitar colisións con portas

  Sen comentarios  •  21/05/2019  •  monchovazquez

Co fin de evitar posibles colisións de bicicletas con portas de automóbiles, proponse a ampliación do acolchado que separa o carril-bici coa banda de aparcadoiro. Proponse que sexa nos seguintes puntos, a modo de exemplo: rolda de Outeiro, Ramón y Cajal e Perez Ardá

Toda a cidade

GRADAS CUBIERTAS CAMPO DE FUTBOL DE VISMA

  1 comentario  •  26/04/2019  •  32767753k

Me gustaria que se creara un espacion cubierto en el nuevo campo de futbol de Visma. Lasa gradas no son cubiertas y no hay donde meterse en caso de lluvia, frio o mal tiempo en general

tranvía
Toda a cidade

Eliminar los railes del tranvía.

  6 comentarios  •  25/04/2019  •  mercedes.789

Retirar los inútiles, anticuados y peligrosos raíles del tranvía, que no se utilizan desde hace muchísimos años y ponen en peligro todos los días a numerosos vehículos y peatones.

En las zonas donde ocupa acera (Riazor y Orzán) se podría hacer esta más ancha, en la carretera quitarlo definitivamente.

Poboación de felinos
Toda a cidade

Esterilización de poboacións de felinos

  Sen comentarios  •  10/05/2019  •  beatrizgomez

Algunhas zonas da cidade hai poboacións de felinos descontroladas, especialmente en zonas rurais e periurbanas, e solares e vivendas abandonadas. Precisase un maior control destas poboacións nas proximidades das zonas habitadas, por exemplo coa sus esterilización.

Toda a cidade

Mejorar comunicación de autobus con pocomaco

  Sen comentarios  •  29/04/2019  •  borja.hermo

Ahora mismo, si quieres ir a pocomaco, dependiendo de donde vivas, puedes tardar una hora en bus o 10 minutos en coche. Yo actualmente solo conozco la linea 21 para ir. Propongo más lineas (por ejemplo una entre polígonos) y así intentar usar menos el coche.

Toda a cidade

Humanización da Marina

  5 comentarios  •  25/04/2019  •  sergiomp95

Dende que rematou a obra da Marina noto en falta a presenza de arborado e flores na zona de marina, case todo o mundo coincide en que no pasado a zona gañaba coas árbores. De modo que esa é a miña proposta, facer unha pequena reforma e plantar árbores.

Toda a cidade

Reciclaxe de plásticos

  Sen comentarios  •  25/04/2019  •  carlosfranco

Os plásticos están presentes en todalas cousas que nos rodean, e nos envoltorios dos nosos alimentos. Ainda así, non temos un plan de reciclaxe básico dende os fogares. Deberíamos poder separar o noso plástico na casa, e ter nos barrios depósitos específicos. Deste xeito, facilitamos a reciclaxe do plástico, e evitamos que chegue de maneira descontrolada á natureza.

A empresa de recollida podería conseguir un beneficio económico, xa que a materia prima xa está separada, e ademáis manteremos limpa a cidade e ó noso entorno.

Toda a cidade

Eliminar o tráfico de automóbiles privados no centro da cidade

  1 comentario  •  06/05/2019  •  carmela.6

Trátase de converter o centro da cidade nun espazo máis saudable e agradable. Propoño restrinxir a circulación de vehículos de motor polo centro da cidade. Deste modo favorecemos aos peóns, o uso maioritario do transporte público e outros tipos de vehículos de movilidade persoal. Só os residentes, as persoas de movilidade reducida e os servizos públicos de transporte, de seguridade e emerxencias poderán acceder á zona centro con vehículos a motor.

Sería necesario só mellorar a frecuencia e as conexións do bus urbano entre os diferentes barrios da cidade e o centro, tendo en conta que os buses metropolitanos entran xa agora ata os Xardíns de Méndez Núnez.  

Toda a cidade

Paneis informativos

  Sen comentarios  •  02/05/2019  •  rfsotelo

Ubicación nos distintos barrios de paneis onde poda aparecer a seguinte información:

Activiades do concello. Programa de festas. Concursos do concello. Avisos dos tempos de participación cidada. Preccicións meteorolóxicas. Etc.