Na Coruña Contas

Volver

Unir carril bici del aquarium a la playa del matadero

lol_fil lol_fil  •  25/04/2019  •  Distrito 10  • 

Código proposta de investimento: 1745

Cuando se hizo el carril bici del paseo maritimo, se dejó ese tramo sin carril bici. Si se aprovecha el espacio que hay detrás de los asientos y se aprovecha un poco de la acera, habría espacio suficiente para añadir el carril bici por ese tramo sin necesidad de quitar carril a los coches. De no poderse se podría quitar un carril por esa zona.

Informe de custo

A túa proposta foi declarada VIABLE segundo o seguinte informe técnico: "Proponse a execución dun carril bici desde á Praia do Matadero, ata o acceso ao Aquarium Finisterrae. O trazado escollido é a traza do antigo tranvía da Coruña, actualmente sen uso, lado mar. Dada a localización eliminarase un carril de circulación en sentido Riazor. A sección de firme para o novo carril bici será dunha vía de dobre sentido e 3 metros de ancho separada por balizas e bolardos da calzada de vehículos. Dado que non se vai afectar á infraestrutura da vía do tranvía, proponse a instalación dunha xeomalla no carril lado mar, como protección da vía, e a execución dun pavimento MBC AC 16 SURF cun espesor de 5cm. Así mesmo, realizarase un fresado superficial no resto da vía coa fin de eliminar os defectos que presenta en forma de erosións e fochancas, e reposición da capa de rodaxe de 6 cm de espesor. Crearase unha nova rede de pluviais mediante sumidoiros en todo o carril bici. Realizarase un novo trazado en cruces e glorietas exentas á circulación de vehículos a motor. Realizarase unha nova sinalización horizontal e balizamento mediante bolardos reflectores flexibles que diferencien a vía da calzada vehicular, así mesmo instalarase nova sinalización vertical para pasos peonís e carril bici." Agradecemos a túa participación neste programa e agardamos que volvas participar de novo na vindeira edición dos Orzamentos Participativos.


Necesitas iniciar sesión ou rexistrarte para comentar.
  • riotanisa

    El tramo desde el acuario hasta el Matadero es un martirio para los que usamos bicicleta u otros MVP. El mal estado del suelo hace que sea peligroso circular por el. Anoto que la mayoría del suelo esta destrozado por el coches de mantenimiento que se suben a la acera. También es una solución para separar ciclos y peatones.

    Sen respostas
Non hai fitos definidos