A Porta Aberta

Propostas de investimento con ámbito: Distrito 10

Distrito 10

Protección do patrimonio natural dos Xardíns de Méndez Núñez

  Sen comentarios  •  06/05/2019  •  carmela.6

Debemos rematar co ataque semanal as árbores centenarias dos Xardíns de Méndez Núnez. Propoño que se prohíba o botellón nos Cantóns e ofrecer unha zona alternativa na que se poida reunir a mocidade e na que haxa urinarios públicos.

Os Xardíns teñen un gran valor natural e é necesario protexelos para o disfrute de toda a cidadanía e dos visitantes da nosa cidade.

43 apoios
Distrito 10

Humanización e mellora da accesibilidade Paseo Marítimo/Adelaida Muro

  Sen comentarios  •  13/05/2019  •  pfe

Instalación dun ascensor na escalinata de Adelaida Muro e mellora do firme así como facer peonil a rampa do Matadeiro e correxir o desnivel para que sexa accesible por cadeiras de rodas. Existe outra proposta para a instalación de escaleiras mecánicas en Adelaida Muro pero esto non sería totalmente accesible polo que coido que sería un elevador/ascensor similar ao instalado no Barrio dos Castros ou na R. Ramón Cabanillas coa Av. de Arteixo. Ao mesmo tempo debería de completarse esta acción peatonalizando a Rampa do Matadeiro xa que as aceiras son moi estreitas e hai moito desnivel, o que imposibilita o seu uso por persoas maiores, con carriños de bebe,etc. Debería de intentar correxirse o desnivel facendo algún tipo de rampa similar á de enfrente do Colexio Labaca coa Igrexa dos Capuchinos.

 

12 apoios
autoestrada.JPG
Distrito 10

Eliminar un carril no Paseo Marítimo

  1 comentario  •  14/05/2019  •  slamelov

No tramo que vai desde Abente y Lago ata Fonte dos Surfistas, eliminar un carril para coches, posto que é innecesario ter dobre carril para o tráfico que ten esa zona, e ademáis desincentivaría o seu uso e tamén o exceso de velocidade, que é frecuente. Actualmente o paseo é unha autoestrada urbana. O carril recuperado para as persoas permitiría ter novos espazos para camiñar, actividades deportivas, mobiliario urbano, plantas, árbores, etc.

50 apoios
IMG_20190514_155230.jpg
Distrito 10

Hacer una Acera en calle Salgado Somoza

  Sen comentarios  •  14/05/2019  •  teresa_tina

La calle Salgado Somoza es una calle estrecha y en cuesta, queda al lado de tres centros educativo y el hecho que no tenga acera crea inseguridad a la hora de transitar con los niños de vuelta del cole.

Además muy a menudo aparcan coches en la linea amarilla y esto implica que los coches que suben (a menudo a velocidades elevadas) se arrimen mucho a los portales, si saliera un niño en esos momentos podría producirse una desgracia. 

Es imperativo dada la cercanía a los colegios que esta calle tenga una acera.

 

54 apoios
Rua San Andrés
Distrito 10

REURBANIZACIÓN DA RÚA SAN ANDRÉS (ENTRE SANTA CATALINA E JUANA DE VEGA)

  Sen comentarios  •  25/04/2019  •  A. Martínez

Seguindo o deseño empregado na primeira humanización desta vía, proponse a continuación da mesma nestre treito da rúa. Esta intervención melloraría o espazo peonil na mesma, e permitiría un aumento de atractivo comercial. O redeseño tería en conta o novo mapa de liñas de transporte público así como a posible implantación de carrís bus/bici recollidos nese plan.

47 apoios
Captura.JPG
Distrito 10

Ampliar as beirarrúas na rúa Pérez Quevedo

  Sen comentarios  •  26/04/2019  •  Orzán

Actualmente nesta rúa é moi dificil pasar, tanto en coche como andando. Os coches case non caben e os peóns tampouco. Habería que facer máis anchas as beirarrúas e prohibir o aparcamento. 

4 apoios
Distrito 10

CEIP Curros Enriquez: Arranxo do comedor e creación dun patio cuberto

  Sen comentarios  •  30/04/2019  •  nxfx

O CEIP Curros enríquez necesita un arranxo no comedor o cal está moi deteriorado e cubrir o patio para que os nenos podan sair a xogar e a facer actividades cando chova.

Esta poposta da cuberta leva en espera case dez anos.

19 apoios
Distrito 10

Compra vivienda vacía para alquiler social

  Sen comentarios  •  21/05/2019  •  jabovin

Adquisición de vivienda desocupada por valor máximo de 200.000 euros por negociación con entidad que posea un banco de viviendas desocupadas, posterior rehabilitación y puesta disposición como vivienda social en alquiler.

29 apoios
Distrito 10

Mejorar estado de las aceras en la calle Cordelería

  Sen comentarios  •  11/05/2019  •  aixa

Las aceras en algunas zonas están rotas, lo que dificulta la movilidad peatonal. Por ello es necesario que se arreglen.

9 apoios
Accidente Paseo Marítimo (Foto A Opinión)
Distrito 10

Medidas reductoras de velocidade en todo o Paseo Marítimo.

  Sen comentarios  •  14/05/2019  •  slamelov

O paseo marítimo é unha autoestrada urbana. Varrios carrís e coches que superan o límite fixado de 50 km/h, en ocasións chégase a superar esa velocidade en máis do dobre. Non hai nin unha soa medida correctora de velocidad en todo o paseo. Poderían meter bandas rugosas, pasos peonís en badén, sinalización máis explícita ou incluso radares para sancionar a quen pon en perigo ao resto de persoas co seu egoísmo. Está demostrado que a máis velocidade máis risco de atropelo mortal, por non mencionar a contaminación acústica e ambiental.

39 apoios