Na Coruña Contas

Propostas de investimento con ámbito: Toda a cidade

Propostas de investimento non viables: Toda a cidade

Os investimentos deben cumprir unha serie de criterios (como a legalidade, a concrención, seren competencia do concello, non superaren o máximo do orzamento), para seren declaradas viables e chegaren até a votación final. Todos os investimentos que non cumpriren estes criterios son marcados como inviables e publicadas na seguinte relación, xunto co seu informe de inviabilidade.

Crear web de movilidad sostenible con toda la info de las distintas alternativas

19/05/2017  •  acor_scity  •  Toda a cidade

  • Información sobre bici Coruña, Bus Urbano, aparcamientos, rutas peatonales, caminos escolares seguros, etc.
  • Itinerarios recomendados con tiempo estimado de duración, desnivel, dificultad, alternativas, etc.
  • Tramites para solicitar abonos, etc.
  • Darle continuidad a esta información hasta los ayuntamientos limítrofes.
  • Etc.

PROPOSTA DE RECUPERACION DE ESPAZOS URBANOS NO BARRIO

30/04/2017  •  psexto  •  Toda a cidade

Esta idea fundamental, participar en facer un barrio mais amable engadindo calidade social e urbana polo  presentamos unha serie de propostas sobre a recuperación de espazos urbans degradados  no noso barrio desde hai anos na área e propón chegar a acordos cos seus propietarios para facer un uso temporal deles mentres non se urbanizan, permitindo deste xeito que os veciños poidan gozalos. Entre as propostas destaca a do Corralón, unha gran leira valada recentemente pero abandonada e chea de matogueiras crear un parque infantil e un campo de adestramento para o equipo de fútbol local.

Na rúa Posse, onde hai outra parcela baleira lindante coa avenida de Oza, suxerimos  crear un aparcadoiro gratuíto. Na rúa Alacante iría un pequeno xardín e noutro escampado cuberto de malas herbas na rúa San Diego, unha área biosaludable para os maiores. 

Máis parkings para motos

04/05/2017  •  atabey981  •  Toda a cidade

Como xa sabedes, na Coruña cada vez hai máis motos e os coches utilizan os poucos espacios que temos para aparcar para poñerse eles. 

 

Sería de gran utilidade poñer máis aparcamentos para motos porque por cada espacio que ocupa un coche, pódense meter 4 ou 5 motos, o que supón unha diminución notable do tráfico, xa de por si saturado, da cidade. 

Coches de policía ecológicos

26/04/2017  •  esteban  •  Toda a cidade

Para no afectar a otros presupuestos necesarios propongo una inversion pequeña para mejorar la calidad de aire. Comprar dos o tres coches de policía que usen GLP o GNC sería suficiente.

Restricción de uso ao redor das escolas

18/05/2017  •  anxo_gz  •  Toda a cidade

Se están a crear camiños seguros para que os cativos vaian a escola a pé, pero penso que esa iniciativa por moi boa que pareza, non vai ter ningún resultado positivo, o que sería efectivo, ainda que seguro polémico, sería a restricción de vehículos ao redor das escolas, todos sabemos que tanto na hora de entrada e saída das escolas formánse enormes atoamentos de vehículos de pais que van deixar ou recoller aos seus fillos a porta da escola, se queremos que estos atoamentos non se produzan, e que os rapaces vaian andando ás escolas, o que se debería facer é restrinxir a presenza de vehículos ao redor das escolas. Unha medida polémica e non popular, pero penso máis efectiva, que outras iniciativas, e evitaría esas aglomeracións de vehículos ao redor das escolas.

Murais

11/05/2017  •  anxo_gz  •  Toda a cidade

Humanizar zonas da cidade con murais, penso que nesta cidade hai zonas que son mellorables zonas de viaductos, pontes, muros, etc. que se poderían mellorar botando man de artistas locais ou de fora, que adecentaran todas esas zonas que non serven máis que para facer a cidade máis fea é abandonada.

Creación de carril bici entre dique de abrigo y puente pasaje

12/05/2017  •  Usuario/a borrado/a  •  Toda a cidade

Es una ruta fundamental que conecta con el carril bici del los dos lados de la ría. 

CORUÑA CIDADE DAS MULLERES

15/05/2017  •  lrf  •  Toda a cidade

Creación dunha app do estilo da creada recentemente en Madrid (ligazón a continuación), para resaltar e poñer en valor a importancia das mulleres na nosa cidade.

Descongestión entradas a la ciudad. Parking gratuito

08/05/2017  •  zasinha  •  Toda a cidade

Con motivo de la congestión en las entradas a la ciudad en horario laboral y para tomar medidas que repercutan en la salud y seguridad de los coruñeses, se propone la realización de dos aparcamientos de fácil acceso desde las principales vías de entrada a la ciudad, en la zona de puente pasaje y otra en la tercera ronda. Entendemos que estos servicios deben ser accesibles para toda la ciudadanía, y por tanto públicos e ir acompañados de medidas como:

-Ampliación de horarios y frecuencia del transporte público desde los aparcamientos hasta distintos puntos de la ciudad.

-Medidas restrictivas de acceso al transporte privado en zonas de especial afluencia como el centro de la ciudad.

Así se reducirían los niveles de gases contaminantes en el aire, mejorando la salud de los habitantes y se reducirían atascos y accidentes en zonas que en la actualidad son de grave riesgo, como Alfonso Molina.

Reforma das Rondas

06/05/2017  •  Martineteiro  •  Toda a cidade

Tanto a Ronda de Nelle coma a de Outeiro, pasan por varios distritos da cidade. Así que ben se podería tomar como unha proposta de 6 distritos. 1.000.000 € proposta para a cidade (xa que todos empregamos éstas vías) ou 1.200.000 € (se a poñemos como proposta por cada distrito) 

-Implantación de novas beirarrúas. 

-Presenza de árbores cada 5m nas zoas practicables. 

-Modernización dos pasos de peóns, incluíndo leds no chan. 

-Actualización das luminarias. (retirada de farolas de autoestrada)

-Modernización da ponte da Ronda de Nelle. Pintala e aumentar notablemente a iluminación led por embaixo,  pra dar seguridade aos peóns pola noite e eliminar un posible foco de sucidade e pintadas.