Na Coruña Contas

Enviar unha mensaxe privada

oskr oskr

Comentarios
BASE ESTACIÓN BICI CORUÑA POLIDEPORTIVO ELVIÑA
Por certo, hai unha petición similar bastante cerca: https://nacorunacontas.coruna.gal/budgets/6/investments/3761 Os interesados deberiamos votar nas dúas para que non se dividan os votos.
Crear una estación de carril bici en Jose Pascual López Cortón
Hai unha petición similar bastante cerca: https://nacorunacontas.coruna.gal/budgets/6/investments/3878 Os interesados deberiamos votar nas dúas para que non se dividan os votos. Por outra banda, creo que está máis que xustificado unha estación Bicicoruña para esta zona, tanto por poboación, como por estar rodeado establecementos educativos, deportivos, culturais, comerciais, de ocio, de espectáculos e de exposicións.
BASE ESTACIÓN BICI CORUÑA POLIDEPORTIVO ELVIÑA
Creo que está máis que xustificado unha estación Bicicoruña para esta zona, tanto por poboación, como por estar rodeado establecementos educativos, deportivos, culturais, comerciais, de ocio, de espectáculos e de exposicións.
Estación de bici en expocoruña o cercanías
Creo que está máis que xustificado unha estación Bicicoruña para esta zona, tanto por poboación, como por estar rodeado establecementos educativos, comerciais, de ocio, de espectáculos e de exposicións.
Reforzo carril bici elviña
Certo, sería interesante que a zona que comprende ao CIFP Someso, ExpoCoruña, Coliseum, centro deportivo AQA, Birloque e campus de Elviña tiveran unha estación de BiciCoruña. Moita poboación e potenciais usuarios (estudantes de secundaria e universitarios, consumidores de ocio e compras... e por suposto, residentes). Como xa comentei noutra proposta similar, a ampla zona de prazas e partes peonís que rodea ao Palacio de Exposicións sería ideal.
Estación BiciCoruña en Calle Cristino Álvarez, 1
O mesmo da na rúa Cristino Álvarez, que pola zona. Xa que é moita poboación entre a zona de Espacio Coruña e o Birloque. Por exemplo, nas prazas que hai onda o palacio de Exposicións, tanto detrás como diante, hai moito sitio para poñer unha estación de bicis de BiciCoruña.
Reordenación tráfico Rotonda Jose Pascual López Cortón con Av. da Universidade
Certo. Dou fe do caso e debería dárselle unha volta ao asunto para arranxalo e deixalo mellor.