Na Coruña Contas

  • oskr

    Certo, sería interesante que a zona que comprende ao CIFP Someso, ExpoCoruña, Coliseum, centro deportivo AQA, Birloque e campus de Elviña tiveran unha estación de BiciCoruña. Moita poboación e potenciais usuarios (estudantes de secundaria e universitarios, consumidores de ocio e compras... e por suposto, residentes). Como xa comentei noutra proposta similar, a ampla zona de prazas e partes peonís que rodea ao Palacio de Exposicións sería ideal.

    Sen respostas