A Porta Aberta

monicaeiris monicaeiris

Comentarios
Recuperación da Fonte dos Caños en Eirís de Abaixo. Patrimonio en perigo.
O "ditame" do concello pervirte totalmente a proposta presentada. Propoñíamos recuperar a fonte, no seu conxunto, non só rehabilitala, e cambiarono pola súa conta, sen falar con ninguén. Queren conectalo coa auga da traída, e o manancial está xusto detrás da fonte, e a proposta é recuperalo. Se se conecta coa traída xa será imposíbel recuperala máis adiante!! Levamos dende o xoves intentando retirar a proposta e non hai maneira. Por favor, non a votedes!!
parque
Volver tirar casas e desaloxar xente para facer edificios? Diso xa hai moito uns metros máis abaixo, no Parque Ofimático.