A Porta Aberta

abcarlos abcarlos

Comentarios
A creación de espazos musicais na rúa ou en parques
A música humaniza a cidade. Concordo.