Na Coruña Contas

Enviar unha mensaxe privada

antolinp antolinp

Comentarios
Recuperación ambiental do entorno do castro de Elviña
Totalmente de acordó con esta proposta, e lamentable o estado no que se atopa a contorna do Castro de Elviña, pensó que una maneira de reforzar de de protexer o castro sería mediante a recuperación de flora e vexetación autóctona que había na época na que o castro estaba habitado.
Humanización da Rúa Gramela
Si, continuar a humanización ata a Rúa San Sebastián sería ideal. E totalmente de acordó contigo nos beneficios que traen as humanizacións para o comercio local a pesares de que inicialmente os comerciantes son reticentes pola eliminación de prazas de aparcamento e sobre todo do aparcamento en doble fila.
Remodelacion praza das conchiñas
Moi dacordo. Canto tempo levou conseguir que a praza locese unha arborado como o que tiña para que unha reforma para un parking que ninguén usa acabase coa única zona verde do barrio. Ao final máis cemento sobre cemento.
Mellora de accesibilidade e ampliación de beirarúas na Rúa Alcalde Liaño Flores
Totalmente de acordó, e unha rua na que se deberían de ampliar as beirarrúas en detrimento da calzada e plantar arbores e mellorar os pasos de peóns tendo en conta que unha zona escolar.