Na Coruña Contas

Enviar unha mensaxe privada

CG CG

Comentarios
Creación dunha rede de vías ciclabeis na cidade
Voto por esta iniciativa xa que é a que máis tempo leva posta e supoño que, xa que somos moitos os que estamos polo mesmo, posiblemente haberá que concentrar o voto. Estou totalmente de acordo coa necesidad dotar de máis accesos viais ciclistas á cidade. A día de hoxe é un perigo andar por bici para ir a traballar. Ademáis aproveito para compartir que, na miña opinión, é imprescindible poder facer uso das bicicletas de BiciCoruña en calquera momento do día. Eu, que entro a traballar ás 7:30 da mañá non podo utilizar este servizo para ir ó meu posto de traballo. Nun principio, comprendín que as bicicletas non durmiran nas rúas para que non sufreran vandalismo pero agora, durmen nas rúas e non se poden usar. Non ten sentido ningún. Fora disto, felicitar a todas e todos o biciclistas e, en especial, ó a autor desta proposta. Noraboa pola iniciativa!
Aposta clara por Bicicoruña como medio de transporte na cidade
É imprescindible poder facer uso das bicicletas en calquera momento do día. Eu, que entro a traballar ás 7:30 da mañá non podo utilizar este servizo para ir ó meu posto de traballo. Nun principio, comprendín que as bicicletas non durmiran nas rúas para que non sufreran vandalismo pero agora, durmen nas rúas e non se poden usar. Non ten sentido ningún. Por outra banda, totalmente de acordo coa proposta de que o servizo poda ser utilizado por persoas non residentes na cidade pero que, previa identificacióne pago, podan facer uso das bicicletas. Deste modo, e aplicando unha tarifa razonable, tamén poderíase financiar o servizo co fin de dotar de máis prestación ó mesmo. Noraboa pola iniciativa!