Na Coruña Contas

Enviar unha mensaxe privada

oscar_cdvr oscar_cdvr

Comentarios
Mellorar o mobiliario e o pavimento da cúpula de Eirís
e se sobran cartiños un mantemento da estrutura de madeira para evitar o seu deterioro que xa comeza a ser evidente.
Centro de culto interrelixioso
Considero que es una propuesta interesante, pero no creo que en ningún caso deba ser acometido con fondos municipales.
Vallas de seguridad en la zona de la Marina - Dársena (Parrote)
Lo que hay que hacer es usar el sentido común. Creo que Ramón61 lo ha expresado claramente. Los niños hay que cuidarlos y educarlos. Si están en un entorno "menos seguro" hay que vigilarlos más y si es necesario llevarlos de la mano. Hay cientos de lugares donde jugar perfectamente seguros por toda la ciudad.
Plantación de 111 árbores autóctonas entre Monte das Moas - Parque de Eirís
Totalmente de acordo. Ademáis de favorecer a saúde dos cidadáns creará lugares de sombra nos que disfrutar rapaces e maiores. Non obstante creo importante facelo con sentidiño, prantando as árbores máis frondosas nas partes baixas para que dende a parte alta non se perda a maravillosa vista da ría e da costa (Santa Cruz, Mera e mesmo cabo Prior).
 accesibilidad a Praia de  Oza dende As Xubias. 
Necesario dende hay moito tempo. O acceso pódese facer por dentro do Sanatorio ou ben por unha pasarela por riba da vía do ferrocarril semellante á que hai para acceder dende Os Castros
Apertura Vial c/Javier López (c/Oleoducto) contiguo al Parque de Eirís
Muy necesario. Hay otra propuesta por ahí que habla de hacer una "senda verde". Considero que podría ser compatible y que lo ideal sería un vial que integrasel tránsito peatonal, ciclista y de automóviles. Podría ser una continuación del bulevar que actualmente discurre sobre el oleoducto.
Instalación base bicicoruña en parque de Eiris
Combinado con bicicletas con ayuda a la pedalada, es una opción fantástica. El único problema es la pendiente que hay hasta esa zona de la ciudad que disuade a mucha gente de utilizar la bicicleta, por ello unas bicicletas con ayuda a la pedalada serían una opción muy interesante.
Mellora no acceso peonil dende o Parque de Eirís á praia de Oza
Moi boa suxerencia.
Senda verde nos terreos do oleoduto
Considero que é unha boa idea pero debería ser compatible co tránsito rodado. Constituiría unha vía importante de entrada e saída da cidade. Vertebrar a Avda da Pasaxe coa Avda de Monelos a través de rúa Javier López López (antiga rúa Oleoducto) é unha vella reivindación dos veciños da zona.
Mini- crucero metropolitano
Recuperar la antigua "lancha de Santa Cristina", adaptada a los tiempos de hoy no sé si sería viable, pero sí que sería muy bonito.
Recuperación do edificio do antigo Concello de Oza
Descoñecía que ese edificio fose nalgún momento a casa do concello. Creo que no seu estado é xa irrecuperable.
Viaducto humanizado
Una idea fantástica. Un concurso de grafitis. El tema de la vegetación colgante aunque creo que quedaría muy bonito, considero que podría tener un mantenimiento bastante costoso.
Una pasarela ancha que una el puerto de Oza con el paseo del Burgo
Sería conectar el paseo marítimo de A Coruña con el del Burgo. Crearíamos un paseo al borde del mar maravilloso. Me parece una idea correcta. En cuanto a conectar con la playa de Santa Cristina, realmente, hay que dar algo de vuelta, pero se puede hacer por el Puente Pasaje. Sería duplicar un acceso con una inversión importante y un mantenimiento muy costoso.
Apertura da Avda. da Concordia
Levamos toda a vida así. Non soamente a Avenida da Concordia, senón tamén os seus adxacentes: o estreitamento do Castrillón no tramo entre Avenida Concordia e Rúa Órdenes, o tramo de Casanova de Eirís que permanece con dirección única (entre Antonio Ríos e Avenida Concordia, etc.
Ampliación horario do bus urbano
Considero que esta proposta é correcta, mais considero que o autobús na cidade precisa unha remodelación máis completa (revisión tarifas, redistribución de rutas, incremento da frecuencia nalgunhas liñas....) En moitos casos leva máis tempo chegar no bus que chegar camiñando. O bus nocturno fai percorridos que duran máis de unha hora. E ainda que hai unha boa comunicación entre o centro e os barrios, a comunicación barrio-barrio deixa bastante que desexar. Non obstante, creo que isto debería ser unha inversión que realizase a Compañía de Tranvías (que ten que ser autosustentable) e non o Concello.