Na Coruña Contas

  • platas-seixas

    Penso que con algo tan delicado como é o Castro de Elviña habería que escoitar moito ós técnicos en arqueoloxía e museos. Derrubar os muros podería ser grave para o Castro. Está pechado e valado por algo, para conservalo mellor e para protexer as excavacións que fan os técnicos. Cando fixen o Selectivo lémbrome ben de que o Castro estaba completamente a monte, apenas se distinguían as partes do Castro, o "aljibe" estaba cheo de maleza e, por visitas guiadas de hai uns cantos anos, das que saín gratamente asombrado pola limpeza que se fixera e polo coidado de tódalas partes, había, por desgraza, os sinais das grelladas e das festas nos interiores das casas castrexas.

    Sen respostas