Na Coruña Contas

  • cone

    É unha porposta moi boa, mais os comedores escolares son competencia da Xunta, e non dos concellos, aínda que é a presión distos e dos pais e nais, os que podemos mudar o estado das cousas. A cuestión e ben sinxela, existen moitos colexios (en cidade e rededores) que teñen servizo de cociña e comedor hoxe en día en abandono xa que logo a Xunta decidíu "vender" estes servizos a empresas amigas, como todos ben sabemos. Realmente non se trata de que todos os coles teñan cociña, mais si que uns cantos se encarguen de facer os menus pra repartir entre os centros da cidade, e isto é perfectamente asumible. A Xunta se está a cargar os postos de traballo de todo o persoal (empregados públicos) que traballan nos centros de ensino, cando realmente existe unha necesidade. Por poñer un exemplo, no Colexio do Rosario (de xordos) hai cociña pública que podería abastecer a todos os centros da zona, e se miras hai uns cantos: San Fco. Xabier, IES Monelos, Ies Otero Pedrayo, Ceip María Pita, Ramón da S