A Porta Aberta

  • zurdofran
    zurdofran  •  Autor  • 07/07/2016 01:46:15

    Grazas por apoiar esta proposta, e tamén comparto o teu comentario. Sería importante crear unha rede de vías ciclabeis tendo en conta as prioridades demandadas polos cidadáns.

    Sen respostas