A Porta Aberta

  • slamelov
    slamelov  • 07/06/2016 16:32:44

    Apoio á proposta e engado que sería interesante montar aparcadoiros de bicis en todos os centros educativos públicos da cidade, e poñer estacións de Bici Coruña en todos os edificios da administración, museos, centros deportivos, etc. A proposta non suporía un gran investimento e contribuiría á reducción do uso de vehículos privados.

    Sen respostas