Na Coruña Contas

  • anxo_gz

    Penso que a administración debería abrirse as novas tecnoloxías e incorporar os smartphones as cuestión non só comunicativas senón efectivas como a que ti propós ou como a que eu propuxen como a de ter a millenium no móbil e así podela recargar dende a tua conta bancaria sen ter que ir buscando unha oficina aberta para recargar, como fai o servizo da O.R.A., son cousas sinxelas e que facilitan enormemente a vida da cidadanía.

    Sen respostas