Na Coruña Contas

  • JAF

    Boísima foto e sendo Monte Alto (Rua Washinton), salientar que os coches de certos incívicos/as, adoitan aparcar nesta mesma rúa sobre a beirarrúa sen posibilidade de paso das persoas con ou sen discapacidade. Sempre pensan en deixar paso ós coches pero nunca pensan nos peóns. Esto non se arregla nin con bolardos nin cos orzamentos participativos, pero queda dito que algo de educación vial ou simplemente educación a secas ou civismo sería de agradecer. Pensemos un pouco nos demais e máis nas persoas cunha discapacidade, que ten que ser misión imposible ir á tenda ou mercar pan
    O meu total apoio a esta iniciativa e a calquera semellante que mellore a accesibilidade e o urbanismo sen barreiras desta cidade

    Sen respostas