Na Coruña Contas

  • jesusrodil

    Debería facerse un cambio no deseño das prazas da cidade. Menos prazas fortes con losas de pedra e bancos feitos de bloques de pedra incómodos e máis árbores e bancos de madeira. É verdade que son máis costosos porque deben ter un mantemento (tratamento da madeira e serizo de xardinería), mais son moito máis humanos.

    Sen respostas