A Porta Aberta

  • alendanas
    alendanas  • 09/09/2019 10:01:07

    A min tamén, sobre todo cando os bares, panaderías, etc. tiran tódolos cartóns no contedor amarelo por non moverse nin un pouquiño ata o contedor de cartón... A este habería que multalos!!!!!

    Sen respostas