A Porta Aberta

  • slamelov
    slamelov  •  Autor  • 15/09/2018 12:51:48

    O problema é que non se poden unificar propostas, e cando vas facer unha proposta nova, igual non aparece na búsqueda de propostas. O único é o de poñer a ligazón a propostas semellantes, pero debera haber unha opción de acordo para unificar propostas.

    Sen respostas