Na Coruña Contas

  • fernando-pi

    Paréceme unha proposta moi interesante. Xa sei que non se pode unificar con outras, pero eu engadiría que deberían adoptarse as medidas necesarias para DIMINUIR A LUMINUSIDADE en gran parte da cidade, HAI DEMASIADA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA. Polas noites, poderíase diminuir a iluminación nas grandes vías de tráfico (Lavedra; 3ª rolda (por certo, a ver cando lle poñen nome a esa avenida); A Pasaxe; etc. Sería unha medida, ademais, de AFORRO DE ENERXÍA.

    Sen respostas