Na Coruña Contas

  • manuelespi

    Creo que este acceso e moi necesario tanto pra os veciños de Rosales como de Visma para ter unha saída e entrada da cidade sen tanta volta. Tamén creo que se debe facer xa, e non agardar a que se urbanice toda a zona da Gramela e o fagan os promotores desa zona, se non temos pra decadas aquí ailllados.

    Sen respostas