Na Coruña Contas

  • birnarem

    Os espazos naturais e alonxados como os máis pegados ao mar na zona da Torre non deben levar papeleiras por varias razóns. A primeira é que son zonas naturais nos que a xente debe coller costume de levarse o seu propio lixo. Se levas comida é porque a levaches nunha bolsa unha longa distancia (mochila ou outro tipo de bolsa), pois podes volver a levala de volta, senón non a leves. As papeleiras nesa zona teñen o inconvinte de ser zonas de moito vento e salitre, o que fai que o lixo se esparza e saia do seu contedor. Ademáis afean moito a paisaxe e dan malos olores nun espazo onde o disfrute da natureza debería ser máximo. E o último inconvinte é que o custe de recoller o lixo en espazos tan alonxados polos que normalemente pasa moi pouca xente sería moi alto. Eu creo que deberían estar, como moito, na zona asfaltada e nada máis.

    Sen respostas