Na Coruña Contas

  • birnarem

    Imposible técnicamente facer iso. O único posible é compartir bici e coche esa rúa, facéndoa máis amable sinalizando nalgún punto que é unha via de comunicación en bici entre carrís bici. Os coches non teñen espazo para adiantar a unha bici nunha rúa así, polo que simplemente hai que ir polo medio e tranquilos. E quen non se sinta con seguridade cruzar andando pola beirarrúa coa bici ao lado, xa que é un tramo moi curto.

    Sen respostas