Na Coruña Contas

  • birnarem
    birnarem  •  Autor  •  31/05/2018 18:19:24

    Pois si. Nunha mesa podemos traballar, estudar, xogar ao xadrez, a xogos de mesa, a xogos de rol, facer unha reunión dun colectivo pequeno, ... Será responsabilidade nosa darlles uso frecuente. Indicar explícitamente unhas normas cívicas mínimas de respecto a quen usen estes espazos pode axudar tamén.

    Sen respostas