A Porta Aberta

  • alendanas
    alendanas  • 14/05/2018 11:00:32

    Por tratarse dun aceso a un edificio admtvo. no que tanta afluencia de persoas ten tódolos días durante toda a mañá e incluso pola tarde, correspóndelle estar en propostas para toda a cidade pois aféctanlle á cidadanía en xeral e non só á veciñanza do barrio de Monelos.

    Sen respostas