A Porta Aberta

  • slamelov
    slamelov  •  Autor  • 13/06/2016 10:37:11

    Unha aclaración, cando falo de pasos peonís elevados, non me refiro a pontes ou pasarelas, refírome a pasos de cebra con badén, 20 cm por enriba da estrada. Igual non se entende ben.

    Sen respostas