Na Coruña Contas

  • lrf

    Tal e como está disposta a distribución dos Distritos, penso que á proposta lle corresponde estar no distrito 3.
    Eu sí que penso que debería mellorarse, pero en canto aos semáforos opino xusto o contrario, que debería quitarse no cruce de Menéndez Pelayo con Emilia Pardo Bazán por innecesario, os coches deben respetar e frear.

    Sen respostas