A Porta Aberta

  • anxo_gz
    anxo_gz  • 27/04/2018 10:43:51

    Ao carón do Mesón O Recodo da Grela, existe unha grande parcela baleira que podería habilitarse como aparcadoiro, a Asoc. Emp. de Agrela debería facer como en Pocomaco, habilitar as parcelas baleiras como aparcadoiro de balde para os traballadores do Polígono a cambio do mantemento da parcela. De nada serven as campañas para que merques en Agrela, senón tes en que ir, nin buses, nin coche particular, e xa non digamos nas inexistentes beirarrúas en moitas das rúas.

    Sen respostas