A Porta Aberta

  • choiva
    choiva  • 15/09/2017 16:20:51

    Coñezo o de Barcelona e está xenial. Os edificios modernistas son os máis bonitos da cidade. Ademais penso que tanto é interesanta para os que vivimos aquí que non sabemos o que temos moitas veces, como para os turistas.

    Sen respostas