A Porta Aberta

  • slamelov
    slamelov  • 11/06/2016 20:12:50

    Aínda que eu non practico ese deporte, coido que a mocidade necesita espazos, sexa Parkour, Skate ou zonas de BMX. A o ferta para chavalada a partir dos 12 anos, non é moi elevada. Apoio totalmente a proposta.

    Sen respostas