A Porta Aberta

  • slamelov
    slamelov  •  Autor  • 21/05/2017 11:06:14

    En Europa fan metros lixeiros ou tranvías útiles, non pozos sen fondo que non xustifican inversións millonarias como era o caso. A "España chavacana" é a que fai trenciños "chuchu" en vez de apostar por una solución á mobilidade eficaz como podería ser o metro lixeiro. O tranvía foi unha estupidez de Paco Vázquez, e os datos están aí, perdas millonarias, o turismo que seguiu medrando a pesar de pechar o tranvía e agora faría falta outra inversión millonaria para poñelo a andar. Cortoplacista é facer pailanadas coma o tranvía.

    Sen respostas