Na Coruña Contas

  • begopaz

    Penso o mesmo........."Realmente non se trata de que todos os coles teñan cociña, e algunhas cousas podense facer con menos presuposto..". Tal vez Habría de haber unha cociña de referencia por zona, que fixese os menus e os distribuise. Se comenta que e competencia da xunta os comedores. Pois non o podia facer peor. seica se come mal e as empresas son de amigos da xunta.

    Sen respostas