Na Coruña Contas

Propostas de investimento con ámbito: Distrito 5

Propostas de investimento non viables: Distrito 5

Os investimentos deben cumprir unha serie de criterios (como a legalidade, a concrención, seren competencia do concello, non superaren o máximo do orzamento), para seren declaradas viables e chegaren até a votación final. Todos os investimentos que non cumpriren estes criterios son marcados como inviables e publicadas na seguinte relación, xunto co seu informe de inviabilidade.
ParqueCuberto.jpg

Parque Cuberto na Praza da Tolerancia

23/09/2022  •  infdrg00@gmail.com  •  Distrito 5

O parque infantil e o de adestramento da praza da tolerancia constitúen unha das áreas de esparexemento máis usadas da cidade. Sen embargo, a zona do parque non está cuberta, o que dificulta o seu uso en caso de choiva ou nas horas máis intensas de sol. Ademáis, esta situación incrementa os gastos e tarefas de conservación nas estructuras do parque. Por todo isto, proponse engadir cubertas, do estilo das que se poden ver na imaxe adxunta, naquelas zonas do parque máis expostas.

Simon_Bolivar.jpg

Cambio de sentido Rúa Simón Bolivar

16/09/2022  •  pablosancheeez_  •  Distrito 5

Propoño o cambio de sentido da rúa Simón Bolivar no barrio de Os Rosales co obxectivo de facilitar accesos a garaxes e "dar voltas" para acceder a aparcamentos.

Novos deportes

Creación complexo deportivo - Labañou/Rosales

25/09/2022  •  Vikchan  •  Distrito 5

Propoño a creación do Complexo Deportivo dos Rosales ou centro deportivo municipal, aproveitando que xa esta feito o pavillón dos Rosales, engadirlle o necesario para a práctica dos diferentes deportes,  poderia ter ximnasio, pista padel, futbol, piscina, zona de calistenia e novas actividades deportivas.

adecentar contorna das vivendas maria pita

14/09/2022  •  chitin  •  Distrito 5

burato perigoso no chan dende fai dous anos, baldosas levantadas, bancos en mal estado para sentar as veciñas... a contorna das vivendas esta altamente abandonada, para desgracia das veciñas, q felices de vivir no barrio non poden disfrutalo como se merecen. abandonadas polo concello. 

simon_bolivar

Creación de hortas urbanas nos Rosais

15/09/2022  •  A. Martínez  •  Distrito 5

Proponse a creación de novas hortas municipais na Rúa Simón Bolivar ou no entorno de Maderas Peteiro, dada a alta demanda que posúen en toda a cidade. 

Peatonalización da cidade escolar

25/09/2022  •  jesusrodil  •  Distrito 5

Peatonalización da cidade escolar segundo o proxecto orixinal, elimininado os muros entre os distintos edificios (conservatorio, escola de idiomas, etc) e eliminando o tráfico, creando unha illa verde pola que poidan transitar libremente os estudantes, gracias a unha rede de camiños de terra e céspede que substitúa o asfalto e a incorporación de máis árbores.

Rúa_O_Coidal.jpg

Conectar "Rúa O Coidal" con "Terceira Rolda"

25/09/2022  •  U  •  Distrito 5

Propoño que a "Rúa O Coidal" pase a ser de dirección única con saída na "Terceira Rolda". Solamente fai falta asfaltar un pequeno treito que conecte coa "Terceira Rolda".

IMG-20220919-WA0001.jpg

Contorna igrexa dos franciscanos

19/09/2022  •  NIEVES ROUCO  •  Distrito 5

Mellorar a contorna da igrexa dos francicanos

Cruzamento Visma a Mazaido-Visma a Gramela (vista desde Rúa Loureiro)

Acceso para peóns na Estrada Visma a Mazaido-Camiño de Visma a Gramela

13/09/2022  •  MM  •  Distrito 5

O camiño de Visma a Gramela comunica o barrio do Ventorrillo con San Pedro de Visma, pero no cruzamento entre o Camiño de Visma a Gramela e a Estrada Visma a Mazaido non hai ningún acceso válido para peóns. 

Un paso de peóns ou beirarrúa podería ser bo para o cruzamento. Ademáis, a Estrada Visma a Mazaido é unha zona de circulación de vehículos que permite unha velocidade máxima de 50km/h nese punto, polo que a colocación de bandas rugosas facilita para diminuir a velocidades e asegurar o tránsito para peóns.

TERREO ENTRE ÁGORA E CEIP RAQUEL CAMACHO

13/09/2022  •  PAIO  •  Distrito 5

Ao CEIP Raquel Camacho restóuselle espazo do seu patio para construir a gardería e para compartir co IES AGRA DO ORZÁN. A cambio cederíaselle terreo inutilizado entre o Ágora e o pavillón do colexio para compensar a perda de espazo. 

Sería unha cesión moi necesaria que facilitaría a creación de espazos necesarios dos que se carece e a realización de moitas actividades para os rapaces e rapazas do centro ademais de ter un acceso moito máis directo ao Ágora, no que participan en múltiples actividades. 

Asemade, contribuiría ao saneamento do terreo e a darlle un uso de servizo público a todo o alumnado do barrio que está escolarizado nese centro e que participa nos campamentos de verán.