Na Coruña Contas

Propostas de investimento con ámbito: Distrito 3

Propostas de investimento non viables: Distrito 3

Os investimentos deben cumprir unha serie de criterios (como a legalidade, a concrención, seren competencia do concello, non superaren o máximo do orzamento), para seren declaradas viables e chegaren até a votación final. Todos os investimentos que non cumpriren estes criterios son marcados como inviables e publicadas na seguinte relación, xunto co seu informe de inviabilidade.

URBANIZACION Y ACERA CALLE FALPERRA

12/09/2022  •  carlotasanchez  •  Distrito 3

Solucionar urbanísiticamente a la manzana de la calle Falperra que linda con Fuene Seca del Monte y Sinforiano Lopez. Se trata de un cúmulo de maleza, con vallado precario y que carece de acera. Se propone continuar con la rasante existente en las otras manzanas y realizar la acera que se ve interrumpida en dicho tramo para crear un recorrido continuo para el peatón y sanear la zona que está un poco olvidada.

Cambio parada de bus Avd Oza 7

15/09/2022  •  SergioMP  •  Distrito 3

Na actualidade, existen grandes conxestións de tráfico provocadas pola alta densidade de tráfico e a parada de bus na altura da Avenida de Oza, número 7, a idea consiste en retrasar esta parada á altura de Río Monelos, coma no outro sentido de circulación, xa que a actual está moi próximas ás paradas da Costa de Palloza, Catro Camiños (Remanso) e Enrique Hervada

Arranxo zonas verdes e humanización da Falperra e escaleiras de Maestro Clavé

12/09/2022  •  AMartin  •  Distrito 3

Vimos de ver este verán que nos atopamos co barrio de Falperra completamente abandonado; coas zonas verdes convertidas en areeiros  onde os animais fan os seus excrementos e se acumulan sen que ninguén os recolla, facendo que sexa moi desagradable camiñar por estas rúas (por exemplo Sinforiano López ou escaleiras da rúa Falperra a Rda. Nelle). As escaleiras mecánicas de Maestro Clavé non son unha excepción, onde as zonas verdes se atopan abandonadas e convertidas en fogar para gatos onde se acumula o lixo. Por todo isto, proponse arranxar as zonas verdes do barrio e prantar árbores nas rúas, unha maior limpeza nestas áreas, así como campañas de concienciación para os propietarios de animais.

Mejora Plaza Cuatro Caminos

19/09/2022  •  SergioMP  •  Distrito 3

Todas las calles que dan acceso a la fuente de 4Caminos tiene 1 o 2 carriles y dentro de la fuente hay hasta 5. Necesario reducir el tráfico y mejorar la señalización para calmar el tráfico. Estudio para ver si es posible conectar el carril bici de Fernández Latorre con el metropolitano pasando por delante del Remanso (con instalación en la misma de una nueva estación de BiciCoruña como de aparcabicis, fomentando el uso entre los más jóvenes)

Epejos en medianera Ramón y Cajal para seguridad vial

26/09/2022  •  FVT  •  Distrito 3

Poner espejos de incorporación en mediana R. Ramón y Cajal para accesos de garajes a la altura del nº23 y otros accesos, para seguridad de peatones, carril bici y tráfico general. Es una zona de mucho tránsito y resulta peligrosa la incorporación para todos y todas

Cruzamento

Reurbanización de Médico Rodriguez con Avenida de Fisterra

15/09/2022  •  A. Martínez  •  Distrito 3

Trala transformación do aparcadoiro en superficie en Fernando Macías, compre reorganizar este cruzamento cun exceso de carrís de circulación, e illas vexetais non accesibles á poboación.

Proponse xuntar os tres carrís (incluso a opción de manter so 2 dependendo do volume de tráfico) priorizando os xiros e o percorrido recto segundo demanda do tráfico, e a creación de dúas zonas de estancia-verdes nesa grande superficie actualmente adicada ó tráfico, mesmo a modificación dos pasos de peons para facilitar os novos fluxos.

Mobiliario urbán de calidade, vexetación e especies arbóreas melloarían sensiblemente este punto do centro da cidade. 

Instalar ascensor en calle historiador vedia

12/09/2022  •  luchana1980  •  Distrito 3

Es necesario un ascensor y acondicionamiento de escaleras en la calle historiador vedia. Tanto pensando en la tercera edad, como en habitantes con movilidad reducida, como gente joven con niños pequeños.

 

Conexión dos carriles bici por Pza Lugo

24/09/2022  •  Mobi-Liza  •  Distrito 3

Cómpre tecer a malla ciclista para dar servizo a usuarias de bici / VMP.

Actualmente, para poder acceder/abandonar o carril bici do Paseo Marítimo implicaría invadir o carril runner e incorporarse á circulación por calzada, e non todxs xs usuarixs teñen a autoconfianza como para circular por unha vía na que os coches alcanzan velocidades moi por encima do máximo permitido.

Propoñemos que se conecten as infraestruturas ciclistas, gañando espazo á dobre fila, facendo máis amables e humanas unhas rúas cargadas de edificios asombrosos, pero sobre todo resolvendo a incorporación / abandono do Paseo Marítimo e conectándoo coa Praza de Ourense pola rúa Teresa Herrera e Praza de Lugo

Pasos de peatones elevados cruce Alfonso Molina - Fernández Latorre

23/09/2022  •  JorgeB  •  Distrito 3

Los coches, a pesar de la limitación de velocidad a 50 en esa zona, circulan mucho más rápido tanto en dirección entrada como salida, con el peligro consiguiente tanto a los peatones como a otros coches. Creo que es importante empezar a pacificar el tráfico desde ese punto para que a partir de ahí ya sepan que están en zona urbana, ya que muchos entran en la ciudad a gran velocidad.

Peatonalización de la calle Payo Gómez

12/09/2022  •  vecina  •  Distrito 3

La calle Payo Gómez  tiene un trozo de calzada destinada al tránsito de vehículos, junto al muro del túnel subterráneo. Se trata de un tramo que no tiene plazas de aparcamiento y mínimo tráfico. Peatonalizar ese tramo entre la Plaza de Lugo y la Plaza de Pontevedra supondría ampliar el espacio peatonal de la zona, ganado para la ciudadanía, a la vez que un importante impulso para los locales comerciales y de hostelería de la zona.

Se propone también la colocación de jardineras grandes con plantas y arbolado que hagan el espacio más agradable.