Na Coruña Contas

Propostas de investimento con ámbito: Toda a cidade

Propostas de investimento non viables: Toda a cidade

Os investimentos deben cumprir unha serie de criterios (como a legalidade, a concrención, seren competencia do concello, non superaren o máximo do orzamento), para seren declaradas viables e chegaren até a votación final. Todos os investimentos que non cumpriren estes criterios son marcados como inviables e publicadas na seguinte relación, xunto co seu informe de inviabilidade.

Crear un servicio de transporte público eficiente y eficaz que cubra toda la ci

16/09/2022  •  raquelnunezorjales  •  Toda a cidade

El autobús tiene que llegar a todos los rincones de la ciudad y que todos los barrios estén conectados por autobús.  Es fácil pasar el rodillo y prohibir aparcar pero lo que la ciudad necesita es un servicio decente de transporte público. 

Bús Búho por TODA la ciudad.

12/09/2022  •  isabelrolei  •  Toda a cidade

Hay barrios por donde no llega el bús búho. Por ejemplo Zapateira, Castro de Elviña, Ofimático, Palavea etc. Solicito que toda la ciudadanía tenga ese servicio viva donde viva dentro de los limites de la Ciudad. 

Limpieza

17/09/2022  •  MARIA  •  Toda a cidade

Solucionar una de las carencias que tenemos en nuestra ciudad desde hace muchos años , tener un buen servicio de limpieza,  que sea constante en todos los barrios , incluyendo marquesinas, papeleras, contenedores,   , papeles pegados en semáforos, farolas ..... adoptar medidas para las marcas que dejan los perros,  chorretones en aceras .... etc .Dejar de salir en los listados de ciudades más sucias , conseguir estar en las mejores, nos lo merecemos. 

Visita teatralizada Cemiterio Santo Amaro

Recuperar as visitas teatralizadas

22/09/2022  •  bfrr  •  Toda a cidade

Durante a última década A Coruña contaba con visitas guiadas teatralizadas de gran nivel que eran un éxito. Incluían as coñecidas do Cemiterio de Santo Amaro, pola Cidade Vella, Camiño Inglés, Monte de San Pedro, Contorna da Torre, etc.

A partir da pandemia estas visitas desapareceron e xa só se fixeron en ocasións puntuais desde a Concellería de Medio Ambiente para dar a coñecer o cemiterio de Santo Amaro.

A proposta é de recuperar estas visitas de gran calidade que eran unha motivación tanto para residentes como turistas. 

Ampliación de red de bicicletas electricas

12/09/2022  •  nurpermar  •  Toda a cidade

Creo que es necesaria la ampliación de las estaciones de bici coruña, con una ampliación en el número de bicicletas eléctricas, ya que las mecánicas, la gran mayoría, cuesta un mundo andar con ellas, ya que parece que van frenando; y las eléctricas hay muchas estaciones donde son muy escasas, quedando, ya a primera hora, sin ninguna unidad. 

 

Mural en 4 Camiños

Colocación de ilustracións/murais no espazo público de artistas locais

15/09/2022  •  A. Martínez  •  Toda a cidade

Colocación de ilustracións/murais no espazo público (mobiliario, muros, edificios públicos), confeccionados por artistas locais, con posible apoio de Coruña Gráfica, para a súa perduración no tempo e o embelecemento do espazo público e o apoio da cultura local.

Esto consistiría nun investimento ó consistir na execución dalgo fisico e perdurable no espazo público municipal, cun coste material. 

pasopeonselevado.jpg

Instalación de pasos de peóns elevados

20/09/2022  •  Marcos Pérez Pena  •  Toda a cidade

O coche debe adaptarse ao espazo do peón e non ao revés. A instalación de pasos de peóns elevados -que comezan a verse nalgúns puntos da Coruña- facilitaría especialmente o tránsito das persoas con problemas de mobilidade e, ademais, axudaría a reducir a velocidade coa que os vehículos circulan no espazo urbano (hoxe limitada a 30 km/h na maior parte da cidade, aínda que isto non sempre se cumpre), co que se incrementaría a seguridade de peóns e peoas.

A Coruña debe apostar, como xa fan cidades coma Pontevedra, pola instalación sistemática de pasos de peóns elevados, especialmente naquelas rúas que cruzan barrios e nas que os coches aínda circulan a unha velocidade excesiva, como por exemplo a Avenida dos Mallos, a Rúa Noia, a Rúa da Merced, a Avenida da Concordia, a Avenida de Oza, a Avenida Salvador de Madariaga, a Avenida das Conchiñas, o Paseo deo Ronda ou a Avenida Gran Canaria.

Calmado tráfico accesos ciudad

19/09/2022  •  SergioMP  •  Toda a cidade

Reducir la velocidad de los vehículos a su entrada en la ciudad ya que raramente se cumple los límites establecidos, con la instalación de bandas sonoras en los accesos de Alfonso Molina y Avenida del Ejército.

Minigolf Volkspark en Mainz

Minigolf

26/09/2022  •  JDZ  •  Toda a cidade

Creacion de un espacio al aire libre donde poder practicar minigolf con familia y amigos.

Aprovechar alguno de los espacios verdes que hay en la ciudad para crear un espacio de entretenimiento al aire libre para familias y coruñeses donde pasar un rato agradable.

 

Adicar 50.000 € a luminarias LED

25/09/2022  •  U  •  Toda a cidade

Propoño adicar 50.000 euros a cambiar luminarias actuais que non sexan LED, coma por exemplo no parque de Eirís, e que se poda diminuir a intensidade lumínica dependendo do horario.