Na Coruña Contas

Volver

Carril bici aprovechando obra de urgencia Avda.Arteixo cruce cin Ronda de Nelle

J.R. J.R.  •  26/09/2021  •  Distrito 4  • 

Código proposta de investimento: 3194

Sería beneficioso que se aprovechase la reforma urgente del cruce entre la Avda.de Arteixo y la Ronda de Nelle para crear un carril bici a lo largo de la avda de Arteixo  que enlace el centro con las actuaciones que ya se están llevando a cabo en el carril bici en dicha Avenida a la altura de la piscina de la Sardiñeira.

Localización: Avda de Arteixo

Informe de custo

Comunicámosche que a túa proposta foi declarada viable segundo o seguinte informe do equipo técnico municipal: Proponse a creación dun carril bici exento dos carrís vehiculares tradicionais e anexo pero separado das sendas peonís existentes. A finalidade desta nova infraestrutura é a creación dunhas sendas ou itinerarios seguros para os ciclistas entre zonas residenciais ou núcleos dormitorios da cidade con núcleos de servizos (hospitais. Colexios…) ou centros industriais ou loxísticos con grandes desprazamentos de persoal en horario laboral e precariedade de estacionamento de vehículos. A implantación e trazado do carril bici discorrería desde o cruzamento de Ronda de Nelle con Avd de Finisterre, ata a Avd de Arteixo. O desenvolvemento da vía ciclista implantarase un carril bici unidireccional en ambas as marxes da Ronda de Nelle conformado por un firme tipo MBC Vermello, eliminando ou desprazando a liña de aparcamento en cordón existente, liquidando os problemas de circulación nos carrís principais por dobre fila e manobras de aparcamento. A sección de firme proposto para o carril bici, estará composta por unha vía por sentido de 2 metros de ancho e delimitada por bolardos e separadores de carril en toda a súa lonxitude. Os devanditos carrís bici serán unhas vías de unico sentido. Crearase unha nova rede de pluviais mediante sumidoiros fóra da traza de rodadura ciclable segundo a xeometría da via. Nas zonas singulares tipo paradas de bus, realizarase unha adecuación para paso seguro pola parte posterior incluíndo reforzo de sinalización horizontal e vertical. Nas zonas que requiran unha adecuación maior pola interferencia con zonas peonís de beirarrúa, realizarase unha demolición da zona afectada, reposición de bordos en beirarrúas e execución dun novo firme de iguais características que a área precedente. Realizarase un novo trazado en cruces e glorietas exentas á circulación de vehículos de motor. Realizarase unha nova sinalización horizontal e balizamento mediante bolardos reflectores flexibles que diferencien a vía da calzada vehicular, así mesmo instalarase nova sinalización vertical para pasos peonís e carril bici, incluíndo un reforzo e nova dotación para a actualización de instalacións semafóricas segundo a nova implantación.


Necesitas iniciar sesión ou rexistrarte para comentar.
Non hai fitos definidos