Na Coruña Contas

Propostas de investimento con ámbito: Toda a cidade

Propostas de investimento non viables: Toda a cidade

Os investimentos deben cumprir unha serie de criterios (como a legalidade, a concrención, seren competencia do concello, non superaren o máximo do orzamento), para seren declaradas viables e chegaren até a votación final. Todos os investimentos que non cumpriren estes criterios son marcados como inviables e publicadas na seguinte relación, xunto co seu informe de inviabilidade.

Ampliar las aceras de Calle Páramo

07/06/2016  •  jmj  •  Toda a cidade

Las aceras de la calle Páramo, en el Agra del Orzán, tienen tramos con menos de 50 cm de ancho. En casi toda la calle no caben dos personas a la vez caminando por la acera.

Propongo ampliar las aceras para que, al menos, quepan dos personas por la misma acera.

Antiga Paxareira do Parque de San Diego

19/06/2016  •  psexto  •  Toda a cidade

Espazo divulgativo de arbores, prantas e aves e animais que habitan/pueblan parque San Diego, desmantelando a estructura existente e aproveitandoa no posibel.

Reciclaxe, recoxida do lixo e mellora do sistema dos biodixestores

08/06/2016  •  041074  •  Toda a cidade

Fai xa moitos anos que repartiuse o ecocubo (un cubo verde de lixo con dous apartados). Parecia a solución os problemas do vertedoiro de Bens. Non se volveu a facer campaña. A xente só recicla papel e vidro (en xeral)...Os biodixestores non funcionan como deben. A débeda da empresa e inasumible por non ter saida comercial....

Penso que hai que repensar todo o sistema. Facer formación nos colexios, e incluso capañas publicitarias. Agora ven San Xoan....Non quero ver como quedará a praia. Non quero ver como os camions mezcla todo...e non quero ver como todo vai para Bens...Ali non se ve!!!

 

Recuperacion do castro de Nostian

23/06/2016  •  carlossuarezmartinez  •  Toda a cidade

Cando nesta cidade, se fala dos seus primeiros pobladores. casi sempre se esquecen de Nostian. Os restos do castro; demostra que xa esistia "antes " que a cidade da Coruña. Seria interesante recuperar ese patrimonio esquecido para tamen o enriquecimento si cabe da cidade. da cal , forma parte na actualidade.

Escaleras Mecánicas accesos Castrillón-Urbanización Soto

21/06/2016  •  dverdini  •  Toda a cidade

La configuración orográfica del barrio del Castrillón-Urbanización Soto exige la instalación de este tipo de elementos en sus distintos accesos (Avda. Concordia, c/Javier López -antes c/Oleoducto-, c/Castrillón, etc.) que con sólo 1 millón de euros no se pueden acometer. Por tanto, proponemos iniciar el tema con la instalación de una escalera mecánica en la zona que se considere más conveniente.

RESCA- Sistema de rescate rápido de persoas na mar.

08/06/2016  •  veigaluna  •  Toda a cidade

Todos os anos asistimos a desgrazas acontecidas no noso litoral, mortes de persoas que chaman a atención por producirse nun entorno urban, turistas, percebeiros, estudantes,...

  O sistema Resca establece un protocolo de actuación que permite avanzar máis rápido e máis eficientemente na búsqueda daqueles que se vexan atrapados polas correntes nas nosas costas.

 O mar máis próximo ao nucleo cidadan dividiráse mediante un plano nunha retícula ou malla, esta malla distinguirase mediante luz láser vermella proxectada sobre a auga para poderes ser vista pola noite.

 O segundo elemento é o voluntariado, cidadans voluntarios con residencias próximas ao litoral  (barrios de Monte Alto, San Roque, Orzan, Zalaeta...) apoiarán as labores de busqueda ¿Cómo? Desde terra cada voluntario controlará mediante prismáticos de visión nocturna un dos sectores de esa malla proxectada sobre o mar, cada cuadradiño de mar terá o seu responsable . Os voluntarios por tanto só terán que estar equipados cun Prismático de visión nocturna e un numero de telefono gratuito pra a coordinación, ao que chamar no caso de ver algo no seu sector e do que recibir a chamada no caso de aviso.

  Así Jaime Vazquez Raposo veciño de San roque barrendo cos seus prismáticos de visión nocturna o seu sector , o C12, descubriu nos primerios minutos cruciais a Tomás , estudante de visita na cidade que caeu o mar e que xa non tiña forzas pra loitar coas correntes.

ocio juvenil y maduril

23/06/2016  •  bertorella  •  Toda a cidade

Crear un centro de ocio para jovenes y no tan jovenes para poder pasar tiempo en los largos días de invierno, con deportes, talleres y todo tipo de actividades.

internet en labiblioteca

20/06/2016  •  anonimo  •  Toda a cidade

cupo de tiempo para cada usuario, acumulable semanal.

Reforzar la limpieza en los barrios

21/06/2016  •  sasapu  •  Toda a cidade

Yo propongo destinar este presupuesto a mejora la limpieza de las calles, especialmente en los barrios, ya que están muy sucios por excrementos de los perros. Creo que para conseguir mejorar esto serían necesarias tres vías de actuación, primero reforzar el servicio de limpieza a pie, segundo zonas específicas en parque o plazas para que los perros hagan sus necesidades (los llamados pipícan) y por último más mano dura con las sanciones a los dueños que no respeten la normativa en cuanto a limpieza y paseo con animales de compañía.

La verdad estoy harta de esquivar cacas de perro.

Potenciar o emprendemento

11/06/2016  •  Daviddavid  •  Toda a cidade

Creo que sería positivo para a cidade que unha parte dos cartos usaranse para subvencionar unha porcentaxe dos alugueres para novos empresarios durante 1-2 anos. Moitas veces a xente non se atreve a emprender polos gastos fixos que teñen que afrontar para arrancalo negocio, sendo o aluguer un dos mais importantes. Outras veces os propietarios  teñen prezos fora de mercado e medo os danos que lles poidan ocasionar nos seus locais. Debería establecerse unha bolsa onde se puxeran en contacto os propietarios,os interesados cun proyecto de empresa que cumpran unhas determinadas características, e o Concello. O Concello actuaría como control e garante de pago cós propietarios.Tras ese periodo de subvención, se o negocio funciona, o empresario podería afrontar un aluguer mais elevado, e o propietario o ver que o local está en boas condicións e o negocio funciona podería aceptar un prezo máis razonable.Poderia ser unha boa forma de rehabilitar o centro da Coruña, con gran cantidade de  locais baleiros dende fai anos, có impacto positivo que esto sería tanto no traballo, como na recaudación de impostos como de cara ó turismo.