Na Coruña Contas

Volver

Acondicionar Parque Ribeira Sacra en Novo Mesoiro

frolle frolle  •  08/06/2016  •  Toda a cidade  • 

Código proposta de investimento: 2395

Esta propuesta se basa en mejorar el parque natural de la calle Ribeira Sacra en Novo Mesorio orientado hacia el polígono de pocomaco. Esta zona, (parque natural) de Novo Mesoiro está desaprovechada debido a que los accesos a la misma están poco visibles y son pocos.

La propuesta es crear una cortina de árboles rompe vientos donde empieza el desnivel del terreno, ahora hay una valla de madera que en algún sitio está rota o podrida y en la zona donde no hay edificios  crear uno dos accesos más entre la cortina de cipreses.

También deberíamos dotar este parque de más mesas, bancos y un par de fuentes (Ya tiene acometida de agua).   

Informe de custo

A túa proposta foi considerada VIABLE. Trátase dunha petición de plantación de arborado cortaventos en 300 ml da rúa Ribeira Sacra. O condicionante principal é o forte talude existente, polo que é posible que nalgún tramo haxa que levar a cabo algún tipo de obra civil para reter a terra. Neste informe faise unha avaliación do prezo medio tipo para a plantación de arboredo en parques urbanos. Tomáronse en consideración a necesidade de que as árbores tiveran un calibre mínimo (14/16), para garantir a súa viabilidade, así como outras características do arboredo (preferentemente frondosas de folla perenne e caduca) e dos sistemas de plantación (mellora do volume de plantación maior de 2m3, utilización de anclaxes e drenaxes, mellora do subsolo se fose preciso e bolsas de autorrego). Grazas pola túa participación no programa de Orzamentos Participativos e esperamos volver contar coa túa colaboración na edición do ano que vén.


Necesitas iniciar sesión ou rexistrarte para comentar.
Non hai fitos definidos